Købstaden Kertemindes historie

Sted: Farvergården

Østfyns Museer har i forbindelse med Købstadsjubilæet i 2013 udarbejdet undervisningsmateriale om Kertemindes historie. Materialet består af to hæfter, der henvender sig til henholdsvis 2.-4. klasse og 5.-7. klasse. Udgangspunktet er 1413 og herfra perspektiveres tilbage til vikingetiden og frem til nyere tid. 

Centrale emner i byens historie behandles fx fiskeri, handel, bysamfund og krig.

Undervejs bliver der stillet spørgsmål til eleverne til refleksion og diskussion. Det kan være spørgsmål som: Hvorfor blev Kerteminde købstad? Hvilke rettigheder fik Kerteminde da byen blev købstad?

Hæftet til 2.-4. klasse behandler hovedsageligt lokalhistorie, mens hæftet til 5.-7. klasse også inddrager omverdenens betydning for byen.  Hæfterne kan anvendes i deres helhed eller specifikke emner kan udtages. 

Skolematerialet egner sig til brug i folkeskolen. Enten i deres helhed eller ved fokus på specifikke emner. 

Download elevmateriale 2.-4. klasse

Download elevmateriale 5.-7. klasse

Billedmateriale

Billeder til undervisningsmateriale

Kerteminde på postkort

Fotos af fiskeriet i Kerteminde

Fotos af kertemindere der arbejder

 

Mit Østfyn

Særforløb på Østfyns Museer for alle 3.-6.-klasser i Kerteminde og Nyborg kommuner.

Læs mere.