Østfyns Museer 10 år

08. januar 2019 | Østfyns Museer

En vision om, at kultur, kulturarv og historie er centrale værdier for samfundet, var baggrunden for etableringen af Østfyns Museer i 2009.

For 10 år siden fusionerede Nyborg Museum og Kerteminde Museer. Anledningen var kommunalreformen, der blev gennemført i 2007, dog uden at der blev etableret én samlet kommune på Østfyn, hvilket var på tale. Men museerne fusionerede og var dermed på forkant. For med kraftig opfordring fra Kulturarvsstyrelsen blev der over hele landet i de efterfølgende år gennemført en lang række mere eller mindre frivillige fusioner. Ikke alle endte lige vellykket, og enkelte er siden blevet opløst igen.

”Jeg mener godt vi kan være tilfredse med resultaterne her efter 10 år med Østfyns Museer. Men det betyder jo ikke at vi er færdige. Vi er fortsat på vej med at sørge for at Østfyns Museer er relevant, interessant og nødvendigt”, siger Erland Porsmose. Erland Porsmose, der været leder af museerne i Kerteminde siden 1981, har ligeledes et 10 års jubilæum i år, nemlig som direktør for Østfyns Museer. Og erfaringerne fra et fusioneret museer har han kunnet dele og i kommune-sammenhæng holdt foredrag under overskriften ”Den lykkelige fusion”.

I forbindelse med fusionen i 2009 blev der udarbejdet en vision for det nye Østfyns Museer. I det føglende gør vi status for Østfyns Museers resultater efter ti år med afsæt i visionen for museumsfusionen.

Naturlig indgang til kulturarven

Med fusionen skulle Østfyns Museer være ”borgernes naturlige indgang til information om kulturarven”. Og borgerne har da også taget godt imod det nye, fusionerede museum, som år for år indtil 2016 har øget besøgstallet. I 2018 besøgte 115.000 mennesker Østfyns Museer mod samlet 73.000 i 2008. Det er en stigning på mere end 50%. Endda målt på et år, hvor Nyborg Slot var lukket på grund af den igangværende restaurering.

Efter fusionen er ansvaret for arkæologi i Nyborg Kommune overgået fra Odense Bys Museer til Østfyns Museer, og løbende formidles fund og nye sammenhænge og teorier til berørte borgere og andre interesserede. Adgangen til den nye viden, der med arkæologernes indsats hele tiden kommer frem af jorden, er således kommet tættere på borgerne på Østfyn.

Kulturarven skaber værdi og udvikling

Et vigtigt punkt i visionen for fusionen var, at museet skulle være en ”aktiv medspiller i udvikling af området” og være med til at skabe lokal identitet i de nye, sammenlagte kommuner.

”Vi har været glade for, at vi ikke har været helt alene om at kunne se værdien i den historie, kulturarv og kultur, som museerne repræsenterer. Både politikere, borgere og erhvervsliv har i de forløbne år været opmærksom på de mange relevante måder, hvorpå museerne kan spille en rolle”, fortæller Erland Porsmose.

Nyborg Kommune har da også ændret sit slogan fra ”Midtpunkt for gode oplevelser” til ”Danmarks Riges Hjerte” med henvisning til byen og egnens historie, og en række årlige events i kommunen er blevet etableret eller videreudviklet med Østfyns Museer som en afgørende medspiller, fx Jul i den gamle Kongeby, Danehof og Norden i Nyborg. I Nyborg Kommune er kulturarven en integreret del af byplanlægningen, og en kulturarvsmasterplan er under færdiggørelse.

I Kerteminde Kommune har man valgt sloganet ”Haven ved Havet”, bl.a.  med henvisning til Johannes og Alhed Larsens smukke have, som fortsat kan besøges på Johannes Larsen Museet. Logoet for både Kerteminde Kommune og for destinationen Haven ved Havet henviser til Ladbyskibet, og vikingetiden spiller da også en stor rolle for mange borgere i kommunen. I 2018 har Østfyns Museer af Kerteminde Kommune fået til opgave at skrive en kulturarvsmasterplan for havnebyen og kommunen, så historien fortsat kommer til at skabe betydning og værdi for byen og kommunens udvikling.

Bøger, udstillinger og arrangementer af høj kvalitet

I visionen stod også, at Østfyns Museer skulle ”skabe kultur” og lægge særlig vægt på forskning og formidling. I de forgangne ti år er der da også årligt blevet udgivet 10-12 bøger fra Østfyns Museer og åbnet over 20 udstillinger. Dertil kommer de mange foredrag, rundvisninger, særarrangementer, værksteder og aktiviteter som løber af stablen året rundt. Udgivelser, arrangementer og udstillinger har høstet ros hos både publikum og anmeldere, og eksempelvis høstede udstillingerne Ege-Ekspeditioner fra 2015 og Haven ved Havet fra 2017 begge seks stjerner i Fyens Stiftstidende, og nogle år har museets arrangementer eller udstillinger (udstillingen Sybergland, Nyborg Kampdage og Høstmarked, Søsætningen af Ladbydragen, udstillingen View samt Ladbytapetet), været blandt de nominerede til Den Fynske Kulturpris, dog uden at den endnu er blevet vundet af museet.

Medarbejderstab med mange kompetencer

Et fusioneret museum har medført en stor samlet medarbejderstab med mange specialer og kompetencer, som gør gavn på tværs af museet. Når der skal opsættes en ny udstilling, rykker ophængningsteamet fra Johannes Larsen Museet gerne ud, i Strandgade kører fotografering, redaktion, layout og korrektur af bøger i fulde omdrejninger som et internt forlag for museets mange udgivelser. Kommunikation for museet varetages af et team af flere medarbejdere fordelt over museets afdelinger med forskellige kompetencer og opgaver, som koordineres på tværs. Museets faglige medarbejdere besidder desuden samlet en lang række specialer, som kan bruges på tværs af museet, eksempelvis er der senest ansat en kunsthistoriker på Johannes Larsen Museet, der har speciale i fredede bygninger og i portrætter fra 1500-tallet og derfor forventes at kunne gøre gavn også i museets øvrige afdelinger.

Stort frivilligt engagement efter fusion

Landets mange museumsfusioner medførte en frygt for, at museernes historiske fundament på frivillighed ville forsvinde. Det har i tilfældet Østfyns Museer vist sig ikke at holde stik. I 2008 havde Nyborg Museum og Museerne i Kerteminde og Omegn samlet set ca. 50 frivillige. Det tal var i 2018 steget til omkring 300 frivillige. Og nogle af museets store tiltag i de forgangne 10 år har i høj grad bygget på inddragelse af borgere og frivillige, fx bygningen af Ladbydragen, afholdelse af Danehof og Kampdage, syningen af Ladbytapetet og etableringen af en ny, stor køkkenhave på Johannes Larsen Museet.

Museets tilknyttede museumsforeninger har i den forgangne periode kunnet øge medlemstallet med mere end 1.000 nye medlemmer. I 2008 havde de to museumsforeninger tilsammen knap 2.500 medlemmer, hvilket i 2018 er øget til 3.656 medlemmer.

Nye målgrupper til museerne

Skoleelever på skolerne i Nyborg og Kerteminde kommuner har med fusionen af museerne fået mere kultur på skoleskemaet, og det var også formuleret i visionen for det nye Østfyns Museer. Med etableringen af undervisningsprogrammet Mit Østfyn kommer især elever fra 3.-6. klasse på årlige besøg på museerne. Et tæt samarbejde og forpligtende aftaler med skoler har medført at antallet af årlige skolebesøg er firdoblet fra ca. 60 i 2008 til 223 i 2018. I øjeblikket er museet undervejs med at udvikle særlige tilbud til nydanskere og gymnasier, og har desuden haft succes med forløb for stress-, depression- og angstramte som del af tilbuddet Kultur på Recept, ligesom et tilbud for yngre demente netop er søsat.

Alt i alt udgør de første 10 år et solidt fundament for, at Østfyns Museer også i fremtiden kan spille en relevant og vigtig rolle i samfundet.

Det sker på museerne

Foredrag, markeder, værksteder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Ingeniørkunst redder Riddersalen
25. april 2019
Nyborg Slot

En ny metode skal bevare majestætiske bjælker i Riddersalen

Hvad er en vindviser?
24. april 2019
Johannes Larsen Museet

60 af slagsen blev konstrueret på velbesøgt påskeværksted på Johannes Larsen Museet.

Stort fugletræk på vej
12. april 2019
Johannes Larsen Museet

Kunstnere fra hele landet har budt ind med fuglekunst til udstillingen FUGL 2019 i stort antal.

Informationsmøde med frivillige
11. april 2019
Nyborg Slot

Informationsmøde med nyborgenserne med fokus på planlægning af opgaver til Danehofmarkedet 2019

Kalender

Fortidsmindedag: Lindeskov-dysserne
Søndag den 28. april 2019 kl. 14-15.30
Mødested: Langdyssen nord for ejendommen Assensvej 56, 5853 Ørbæk

Kom med ud i landskabet og se Lindeskov-dysserne.

Højere og vildere
6. april til 23. juni 2019
Johannes Larsen Museet

16 unge har valgt kunst fra samlingen og skabt en unik udstilling.

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø
2. maj, 6. juni, 15. august, 12. september 2019
Filsø

Kultur- og naturformidler Merete Vigen arrangerer ture til Filsø

Byvandring med frokost på Rudolf Mathis
Udvalgte torsdage kl. 11-15 (9/5, 16/5, 13/6, 27/6, 5/9 og 19/9)
Kerteminde, Rudolf Mathis og Johannes Larsen Museet

Oplev Kerteminde i Johannes Larsens fodspor, spis på Rudolf Mathis og besøg Johannes Larsen Museet.