Kerteminde Museers historie

Det lokale museumsvæsen i Kerteminde startede i 1937 med oprettelsen af Kerteminde Museum, der blev indrettet i Farvergården, Langegade 8. Allerede fra dette tidspunkt indeholdt museet en kulturhistorisk samling og en malerisamling med værker af især Johannes Larsen, der havde sæde i museets bestyrelse.

Museet blev statsanerkendt i 1983. Samme år blev museets kulturhistoriske aktiviteter udvidet, da museet, skolevæsen og handelsstand gik sammen om at skabe en museumsbutik, "Høkeren" - en gammeldags 'blandet landhandel' indrettet som en butik anno 1900.

Med åbningen af Johannes Larsen Museet i 1986 blev kunstafdelingen samlet i Johannes Larsens villa, der i 1990 blev suppleret med en udstillingsbygning. I 2001 blev museet udvidet med endnu en bygning til særudstillinger og koncerter.

I begyndelsen af 1990'erne blev den gamle toldbods smukke rum indrettet til udstillingslokaler for museets kulturhistoriske særudstillinger.

I 1994 fik museet en arkæologisk afdeling, da Vikingemuseet Ladby overgik fra Nationalmuseet til Kerteminde Museer. Dog ejer Nationalmuseet stadig selve oldtidsmindet, Ladbyskibsgraven. I 1998 fik Kerteminde Museer arkæologisk ansvarsområde. Dvs. at folk kan henvende sig til Kerteminde Museer vedrørende arkæologi. Desuden gennemgår vi Kerteminde Kommunes plansager, byggesager, landzonetilladelser m.m.. Det er således vores ansvar at sikre, at jordarbejder af forskellig art ikke kommer i konflikt med fortidsminderne. Den arkæologiske afdeling har til huse på Vikingemuseet Ladby.

I 1995 blev Hindsholm Egnsmuseum oprettet og kom ind under museets drift i 1997.

Siden 1982 har museet udgivet årsskriftet, Cartha, der indeholder artikler inden for de temaer, museet beskæftiger sig med.


Kerteminde og omegn

Kertemindes placering ved Kertefjordens munding, dens 'minde', har givet byen navn, og sundhavnen har været altafgørende for byens udvikling. Engang var havnen regnet for Fyns bedste naturhavn, og i renæssancen var den øens største udførselshavn. Søhandelen er nu stort set passé også for Kerteminde Havn, men havnen rummer stadig Fyns største fiskeflåde.

Havnen strækker sig tværs igennem byen og omkranser dens kyster. Fra Lillestrandens jolle- og fjordfiskeridyl, gennem den gamle renæssancehavn til den nye trafikhavn, videre til den nye fiskerihavn og den moderne marina.

Disse historiske motiver, havnen og skibene, spillede sammen med købmandsgårdene og byens røde tage også en rolle som motiver for Fynbomalerne, som mere end noget andet har været med til at sætte Kerteminde på Danmarkskortet. Først og fremmest var det dog naturen rundt om byen, der blev genstand for malernes motivvalg. Lundsgård Klit syd for Kerteminde, den inddæmmede Tårup Fjord og Hindsholm med dens marker og det rige fugleliv optræder således ofte som kunstneriske motiver.

Hvor byens historie går tilbage til højmiddelalderen, er der i omegnen rige spor af menneskelig aktivitet, der går endnu længere tilbage i tiden. Arkæologerne på Vikingemuseet Ladby har gjort utallige forhistoriske fund på Nordøstfyn. Der er således et rigt fundmateriale fra samtlige forhistoriske hovedperioder. Blandt gravene udmærker en række dysser sig med flot fundmateriale, og for vikingetidens vedkommende må stormandsgravene i Ladby og Rosenlund fremhæves.

Kalender

Metaldetektordag på Vikingemuseet Ladby
Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 12 - 15
Vikingemuseet Ladby

Detektorfolk og arkæologer undersøger området omkring Ladbyskibet for at blive klogere på Ladbykongens verden.

Mød Nyborg Slots Dragtlaug
Bl.a. alle fredage kl. 10-12 fra 1. marts – 1. november
Borgmestergården

Og prøv måske en af deres smukke, historiske dragter og få taget et billede i det maleriske gårdmiljø.

Borgmestergården åbner for sæsonen
Søndag den 1. marts 2020
Borgmestergården

En ny sæson kan begynde!

Byvandring
Faste ugedage marts-oktober
Foran Borgmestergården

Gratis byvandring med én af Nyborg Slots guider. 

Nyheder

Guide til historisk garderobe
25. februar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

Nu kan man få ideer til sin historiske garderobe i nyt idékatalog fra Nyborg Slot og Nyborg Slots Dragtlaug.

Museets største udgravning nogensinde er i gang
24. februar 2020
Landskab & Arkæologi

Første spadestik i et arkæologisk snit på tværs af Fyn er taget, og nu venter der masser af arbejde til arkæologerne resten af året.

Vikingerne gik under jorden for at arbejde
24. februar 2020
Vikingemuseet Ladby

To grubehuse på vej på Vikingemuseet Ladby.

Rigets Hovedstrøg brolægges
21. februar 2020
Nyborg Slot og Kulturarv

I øjeblikket høres der hamren og banken fra Torvet i Nyborg. Det er brolæggerne, der er i gang.