Kerteminde Museers historie

Det lokale museumsvæsen i Kerteminde startede i 1937 med oprettelsen af Kerteminde Museum, der blev indrettet i Farvergården, Langegade 8. Allerede fra dette tidspunkt indeholdt museet en kulturhistorisk samling og en malerisamling med værker af især Johannes Larsen, der havde sæde i museets bestyrelse.

Museet blev statsanerkendt i 1983. Samme år blev museets kulturhistoriske aktiviteter udvidet, da museet, skolevæsen og handelsstand gik sammen om at skabe en museumsbutik, "Høkeren" - en gammeldags 'blandet landhandel' indrettet som en butik anno 1900.

Med åbningen af Johannes Larsen Museet i 1986 blev kunstafdelingen samlet i Johannes Larsens villa, der i 1990 blev suppleret med en udstillingsbygning. I 2001 blev museet udvidet med endnu en bygning til særudstillinger og koncerter.

I begyndelsen af 1990'erne blev den gamle toldbods smukke rum indrettet til udstillingslokaler for museets kulturhistoriske særudstillinger.

I 1994 fik museet en arkæologisk afdeling, da Vikingemuseet Ladby overgik fra Nationalmuseet til Kerteminde Museer. Dog ejer Nationalmuseet stadig selve oldtidsmindet, Ladbyskibsgraven. I 1998 fik Kerteminde Museer arkæologisk ansvarsområde. Dvs. at folk kan henvende sig til Kerteminde Museer vedrørende arkæologi. Desuden gennemgår vi Kerteminde Kommunes plansager, byggesager, landzonetilladelser m.m.. Det er således vores ansvar at sikre, at jordarbejder af forskellig art ikke kommer i konflikt med fortidsminderne. Den arkæologiske afdeling har til huse på Vikingemuseet Ladby.

I 1995 blev Hindsholm Egnsmuseum oprettet og kom ind under museets drift i 1997.

Siden 1982 har museet udgivet årsskriftet, Cartha, der indeholder artikler inden for de temaer, museet beskæftiger sig med.


Kerteminde og omegn

Kertemindes placering ved Kertefjordens munding, dens 'minde', har givet byen navn, og sundhavnen har været altafgørende for byens udvikling. Engang var havnen regnet for Fyns bedste naturhavn, og i renæssancen var den øens største udførselshavn. Søhandelen er nu stort set passé også for Kerteminde Havn, men havnen rummer stadig Fyns største fiskeflåde.

Havnen strækker sig tværs igennem byen og omkranser dens kyster. Fra Lillestrandens jolle- og fjordfiskeridyl, gennem den gamle renæssancehavn til den nye trafikhavn, videre til den nye fiskerihavn og den moderne marina.

Disse historiske motiver, havnen og skibene, spillede sammen med købmandsgårdene og byens røde tage også en rolle som motiver for Fynbomalerne, som mere end noget andet har været med til at sætte Kerteminde på Danmarkskortet. Først og fremmest var det dog naturen rundt om byen, der blev genstand for malernes motivvalg. Lundsgård Klit syd for Kerteminde, den inddæmmede Tårup Fjord og Hindsholm med dens marker og det rige fugleliv optræder således ofte som kunstneriske motiver.

Hvor byens historie går tilbage til højmiddelalderen, er der i omegnen rige spor af menneskelig aktivitet, der går endnu længere tilbage i tiden. Arkæologerne på Vikingemuseet Ladby har gjort utallige forhistoriske fund på Nordøstfyn. Der er således et rigt fundmateriale fra samtlige forhistoriske hovedperioder. Blandt gravene udmærker en række dysser sig med flot fundmateriale, og for vikingetidens vedkommende må stormandsgravene i Ladby og Rosenlund fremhæves.

Kalender

I Johannes Larsens fodspor ved Filsø september
27. september 2018
Filsø

Kultur- og naturformidler Merete Vigen arrangerer ture til Filsø

Rundvisninger 2018
Maj-sep: søndage kl. 11 - Juni-aug: onsdage + søndage kl. 11
Vikingemuseet Ladby

NATURE – Home & Workplace
15. september til 9. december 2018
Johannes Larsen Museet

Få en storslået naturoplevelse sammen med en række fremtrædende nordiske billedkunstnere, der alle har det tilfælles, at de bor og arbejder i naturen.

Mød brodøserne
Onsdage kl. 11-14
Vikingemuseet Ladby

Historien om Ladbyskibet fortalt med nål og tråd.

Nyheder

Flot fernisering i fredags
17. september 2018
Johannes Larsen Museet

NATURE - Home & Workplace åbnede fredag med et flot fremmøde.

Bygningsarkæolog med speciale i Nyborg Slot
14. september 2018
Nyborg Slot

Erik Bjerre Fiskers bygningsarkæologiske registreringer vil i fremtiden være en central kilde til at forstå slottets historie.

Mursten fra garnisonsbygningerne får nyt liv
14. september 2018
Nyborg Slot

Velbesøgt vikingeskib af lys og vand
14. september 2018
Vikingemuseet Ladby

I hundredvis valfarter nysgerrige hver aften til Munkebo for at se Ladbyskibets "spøgelse" af lys og vand.