Gade op og gade ned

Tid: 14. juni til 1. september 2019
Sted: Toldboden

Sommerudstilling på Toldboden om Kertemindes spændende bygningskultur.

Udstillingen åbnes fredag den 14. juni kl. 14 af Bevaringsforeningens formand, Karin Meisl.

Hvorfor ser Kerteminde ud, som den gør, hvordan har den forandret sig, og hvad er det for ting, der skal bevares for eftertiden? Det er nogle af de spørgsmål, man nu kan blive klogere på.

Udstillingen fortæller om, hvordan Kerteminde konstant har været under udvikling og forvandling. Anledningen til, at museet tager temaet udvikling og bevaring op, er at kommunen har sat gang i en såkaldt kulturarvsmasterplan. Med den skal man bruge ”den store fortælling” om hele Kertemindes maritime tilknytning til at skabe en overordnet ramme for fysisk planlægning i kommunen.

Planen skal fokusere på den del af kulturarven, vi vælger at tage med fra fortiden og gøre til en ressource i fremtiden, sådan at kulturarven bliver et aktiv, der bidrager til at udvikle et miljø, som er attraktivt for både borgere og turister.

På udstillingen kan man få mere at vide om byens forskellige kvarterer, og hvordan de passer ind i den gennemgående maritime fortælling. Men udstillingen handler også om de enkelte huse. I disse uger kan man møde museets medarbejdere i byens gader, i færd med at vurdere husenes bevaringsværdige kvaliteter. På udstillingen fortælles der om, hvordan arbejdet foregår, og hvad det er for kriterier, der lægges vægt på.

Med et udstillingsbesøg kan man også blive klogere på, hvad man kan gøre for at bevare sit hus bedst muligt. Her har Hverringe Bevaringscenter bidraget med anvisninger på, hvordan man eksempelvis skal behandle gamle døre og vinduer.

Udstillingen vil også helt konkret give overblik over byen. Til formålet er der taget en serie billeder fra toppen af den store silo på havnen, så man kan få et 360 graders vue over hele Kerteminde.

Det sker på museerne

Foredrag, markeder, værksteder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Nu kan du "gå til ridder" i Nyborg
15. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Nyborgs kulturinstitutionerne opruster med ny digital platform og nye kulturelle tilbud til børn og unge.

Fuglekunst kan også være ballet
14. august 2019
Johannes Larsen Museet

Elever fra Den Kgl. Balletskole opfører Svanens Død og Svanernes Dans i anledning af FUGL 2019.

Kaniner til kongen
13. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Det var Valdemar Sejr, der indførte kaninerne i Danmark. Nærmere stemt til bl.a. Sprogø. Temadag om kaniner på Borgmestergården.

Mere arkæologi på Torvet
12. august 2019
Nyborg Slot og Kulturarv

Nye arkæologiske undersøgelser på den resterende del af Nyborg Torv.