Slipshavn

Tid: Kan opleves udefra
Sted: Knudshovedhalvøen, Nyborg

Følg med i DR's store historiesatsning og find historien her på Østfyn! I ottende afsnit når vi til århundret præget af "Grundloven, folket og magten".

Slipshavn

Slipshavn ligger få km fra Nyborg i læ bag en krumodde og var oprindelig en naturhavn. Navnet ses i skriftlige kilder fra 1446. Området fungerede som havn for Nyborg indtil Chr. III fik sin egen skibsbro. Slipshavn har gennem århundrede været præget af aktiviteter, der involverede militæret, toldvæsnet, lodseri, fiskeri og jernbanen – aktiviteter, der alle har sat sine fysiske spor og efterladt et landskab med en mangfoldig og interessant historie. Det nedenstående er blot et udsnit denne historie.

Find Slipshavn her.

Skansen

Slipshavns skanse blev anlagt 1656-57 som forberedelse til en kommende krig mod svenskerne. I de følgende 150 år blev Skansen genopbygget i flere omgange efter perioder med forfald, senest i forbindelse med Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. Efter bombardementet af København og tabet af flåden i 1807 opførtes der rundt omkring i landet et stort antal kystbefæstninger. For Slipshavn betød det, at skansen i 1808/1809 blev ombygget til sin nuværende form og forsynet med to østvendte bastioner samt bestykket med 14 kanoner og 2 morterer.

Så vidt vides blev kanonerne kun anvendt én gang – og da var de rettet mod tre danske skibe! Englandskrigen havde medført, at spanske tropper opholdt sig i Danmark for at kæmpe mod englænderne. Spanierne skiftede side og ville forlade Danmark, men danske fartøjer forsøgte at forhindre dette, og fra søsiden blev de beskudt af engelske krigsskibe, og fra landsiden – herunder Slipshavn – af danske kanoner betjent af spanske soldater.

Toldvæsen og lodseri

Fra 1400-tallet og indtil 1857 skulle udenlandske fartøjer betale strømtold til Danmark, når de passerede sund og bælter. Der har derfor ligget vagtskibe ved Nyborg og senere Slipshavn, som skulle sikre, at tolden blev betalt. I 1824 blev Krydstoldvæsnet oprettet for at forhindre smugleri på handelsskibene. Krydstoldbetjentene krydsede farvandene på hurtige jagter og bordede de passerende handelsskibe for at tjekke at skibenes ladning og tilhørende papirer stemte overens. Det gjorde de indtil Krydstoldvæsnets ophævelse i 1904.

Civilliv ved skansen og Slipshavn

Krydstoldsbetjenten boede på Slipshavn, hvis de andre beboere ernærede sig ved bl.a. lodseri og fiskeri. Fra 1820’erne begyndte skansen at bære præg af, at en række civile aktiviteter var rykket ind på området – bl.a. anvendte beboerne dele af skansen til nyttehaver.

Der har desuden været drevet agerbrug på Slipshavn fra den firelængede gård, der også rummede kroen ”Den forgyldte kat”. Det var især de mange skibe, der lå ved Slipshavn i ”strømtoldperioden”, som havde gavn af kroen. Senere blev ”Den forgyldte kat” også et eftertragtet udflugtsmål for nyborgenserne, da den bl.a. kunne tilbyde en keglebane. Dele af bygningen eksisterer stadig – den er dog stærkt ombygget.

Jernbanen

I 1883 åbnede jernbanestrækningen Nyborg – Knudshoved – Slipshavn. I forbindelse med banen blev der ved Slipshavn opført en station, pakhus, kajanlæg og tørrestue til våde passagerer. Når banen blev ført helt ud til Slipshavn, skyldtes det, at man ønskede at have et alternativ til Knudshoved som udskibningssted for isbryderne, når Storebælt var frosset til under isvintre. Men isen pakkede meget hurtigere her end ved Knudshoved, og dermed blev isbryderen forhindret i at lægge an. Resultatet var at banestrækningen Knudshoved - Slipshavn kun blev anvendt i meget begrænset omfang. Det sidste tog kørte fra Slipshavn den 15. marts 1905.

Slipshavn fra 1900 til i dag

Både under 1. og 2. Verdenskrig spillede Slipshavn en rolle for beskyttelsen af Storebæltsoverfarten igennem blandt andet minerekognoscering og vedligeholdelse og beskyttelse af minespærringer. I mellemkrigstiden blev Slipshavn i perioder benyttet af Søværnet til øvelser. Både under og efter besættelsen husede Slipshavn tyske soldater, efter krigen dog som fanger.

Siden 1956 har Marinehjemmeværnet anvendt området og dets bygninger til administration, kursuscenter og indkvartering af kursister. I 1978 boede der dog endnu enkelte fiskerfamilier på Slipshavn.

Besøg Slipshavn

Som besøgende skal man være opmærksom på, at man ikke må tage ophold der, da det er et militært område. Der er desuden gode gåture til området, bl.a. den sorte kløversti

Billede: Den hvide toldbygningen fra 1843, der desuden fungerede som privatbolig for stedets ansatte, deres familier og tjenestefolk. 

Linda Petersen

Find flere ”Historier om Danmark” på Østfyn her.

 

Logo

Det sker på museerne

Foredrag, markeder, værksteder, udstillinger, koncerter og meget mere. 

Se kalender her

Nyheder

Flot fernisering i fredags
17. september 2018
Johannes Larsen Museet

NATURE - Home & Workplace åbnede fredag med et flot fremmøde.

Bygningsarkæolog med speciale i Nyborg Slot
14. september 2018
Nyborg Slot

Erik Bjerre Fiskers bygningsarkæologiske registreringer vil i fremtiden være en central kilde til at forstå slottets historie.

Mursten fra garnisonsbygningerne får nyt liv
14. september 2018
Nyborg Slot

Velbesøgt vikingeskib af lys og vand
14. september 2018
Vikingemuseet Ladby

I hundredvis valfarter nysgerrige hver aften til Munkebo for at se Ladbyskibets "spøgelse" af lys og vand.