Bytoften

Området er nu ryddet op efter den ulykkelige brand i sommeren 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra lokalområdet, kommunen og museet, som skal udarbejde forslag til, hvordan området skal udvikles fremover. Arbejdsgruppen forventes at være klar med et forslag til sommer.

Det er stadig muligt at besøge oldtidslandskabet.

udbrændt

 

Om Bytoften
I 1979 fandt arkæologer fra de fynske museer og det daværende Odense Universitet nogle spor i jorden af landsbyer eller enkeltgårde i nærheden af Røjerup mose i Langeskov (tæt på motorvejen, E20). Det viste sig ved senere udgravninger i 1989-1991, at menneskers aktivitet på stedet spænder fra stenalder til tidlig middelalder. 

Navn og fund
Stedet navn, 'Bytoften', er et marknavn, som man af og til træffer på, som går tilbage til i det mindste 1600-tallet ('Bye Toffte'). Det betyder noget i retning af: 'Her - på denne mark - har engang været en landsby'. Og det var der jo noget om.

En del af de oldsager, der er blevet fundet på Bytoften, er udstillet på Møntergården, Odense Bys Museer samt på Vikingemuseet Ladby.

Rekonstruktioner
I 1994-1995 blev husgrundene på Bytoften markeret med stolper. Endvidere blev skilte sat op, der viser, hvordan husene måske har set ud. Både stolper og skilte blev fornyet i 2011 med midler fra LAG, Tipsmidlerne, Kerteminde Kommune og Østfyns Museer. Desuden har Kerteminde Kommune foræret Bytoften et servicehus, så der er adgang til vand og toilet (huset er dog kun åbent ved arrangementer på stedet).

Der har været to store huse fra vikingetiden. 

Hunde på Bytoften
Vikingehundeklubben Sort spids - en dansk vikingehund laver ind i mellem opvisninger med deres hunde i forbindelse med arrangementer på Bytoften.

Besøg Bytoften

Bytoftevænget 1
5500 Langeskov
Tlf. 65 32 16 67

Se kort

Nyheder

Flere grave i Lars Jens' Høj
9. september 2016
Landskab & Arkæologi

Bronzealderhøjen Lars Jens' Høj ved Snave Strand rummer ikke bare en, men flere grave. Arkæologisk undersøgelse gav megen ny viden.

Dronningen protektor for "Nyborg Slot - Middelalderens Christiansborg"
7. september 2016
Nyborg Slot

H.M. Dronningen er nu protektor for "Nyborg Slot - Middelalderens Christiansborg".

Lindø populær på Toldboden
6. september 2016
Samlinger & Kommunikation

Lindø-udstilling trak flere folk til Toldboden end nogensinde før. Nu fortsætter udstillingen i Munkebo september måned ud.

Frivillige bygger ny borg
6. september 2016
Nyborg Slot

Med støtte fra det lokale erhvervsliv rejses ny borg af frivillige.

Vikingemuseet Ladby

Oplev Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden.

Vikingetid

Kalender

Åbne værksteder i smedjen og systuen - oktober
Lørdag den 1. oktober kl. 10-14
Borgmestergården

Mød dragtlauget og smeden på Borgmestergården.

Nødvendighed
10. september til 4. december 2016
Johannes Larsen Museet

Tre kunsthåndværkere viser "nødvendigt" design.

Fortidsmindedag på Østfyn
Søndag den 2. oktober, mellem 11 og 16
Østfyn

Tag med guide rundt til 3 af Østfyns fortidsminder.

Foredrag: Værftsarbejderne, arbejdsmiljøet og arbejdskampene
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30
Munkebo Kulturcenter

Foredrag om Lindø-værftet ved museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen.