Bytoften

Området er nu ryddet op efter den ulykkelige brand i sommeren 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra lokalområdet, kommunen og museet, som skal udarbejde forslag til, hvordan området skal udvikles fremover. Arbejdsgruppen forventes at være klar med et forslag til sommer.

Det er stadig muligt at besøge oldtidslandskabet.

udbrændt

 

Om Bytoften
I 1979 fandt arkæologer fra de fynske museer og det daværende Odense Universitet nogle spor i jorden af landsbyer eller enkeltgårde i nærheden af Røjerup mose i Langeskov (tæt på motorvejen, E20). Det viste sig ved senere udgravninger i 1989-1991, at menneskers aktivitet på stedet spænder fra stenalder til tidlig middelalder. 

Navn og fund
Stedet navn, 'Bytoften', er et marknavn, som man af og til træffer på, som går tilbage til i det mindste 1600-tallet ('Bye Toffte'). Det betyder noget i retning af: 'Her - på denne mark - har engang været en landsby'. Og det var der jo noget om.

En del af de oldsager, der er blevet fundet på Bytoften, er udstillet på Møntergården, Odense Bys Museer samt på Vikingemuseet Ladby.

Rekonstruktioner
I 1994-1995 blev husgrundene på Bytoften markeret med stolper. Endvidere blev skilte sat op, der viser, hvordan husene måske har set ud. Både stolper og skilte blev fornyet i 2011 med midler fra LAG, Tipsmidlerne, Kerteminde Kommune og Østfyns Museer. Desuden har Kerteminde Kommune foræret Bytoften et servicehus, så der er adgang til vand og toilet (huset er dog kun åbent ved arrangementer på stedet).

Der har været to store huse fra vikingetiden. 

Hunde på Bytoften
Vikingehundeklubben Sort spids - en dansk vikingehund laver ind i mellem opvisninger med deres hunde i forbindelse med arrangementer på Bytoften.

Besøg Bytoften

Bytoftevænget 1
5500 Langeskov
Tlf. 65 32 16 67

Se kort

Nyheder

Hvad finder de dog under jorden på Nyborg Slot?
25. august 2016
Nyborg Slot

Der sker ting og sager på Nyborg Slot, og hver onsdag kan du komme forbi og høre om det.

Uløste gåder
25. august 2016
Johannes Larsen Museet

Hvor er Johannes Larsens maleri af Lars Jens' Høj? Og hvem er Lars Jens?

Spektakulær arkæologi på Hindsholm
25. august 2016
Landskab & Arkæologi

Gravhøj fra bronzealderen undersøges fra lift i 17 meters højde.

Forældre efterspørges til fokusgrupper
24. august 2016
Johannes Larsen Museet

Hvordan får vi besøg af flere familier med børn?

Vikingemuseet Ladby

Oplev Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden.

Vikingetid

Kalender

Fugletur 6: Sybergland
Søndag den 28. august kl. 10-12.30
Sybergland

Formiddagstur til det genskabte Taarup Strand med søer, enge og græsningsarealer.

Familiecafe: Byg dine egne fuglevinger
Søndag den 28. august kl. 13-15
Johannes Larsen Museet

Kan fugle flyve? Hm... ja! Kan du?

Nyborg Slotskoncerter / Det fortællende ensemble
Søndag den 28. august kl. 19.30
Nyborg Slot

Kom til slotskoncert i Riddersalen på Nyborg Slot.

Performance: Fugl møder Menneske
Fredag den 2. september kl. 14.30-16
Johannes Larsen Museet

Elever fra Oure Højskoles performing art’s linjer fortolker værker fra FUGL og iscenesætter dem i museets have.