Bytoften

Området er nu ryddet op efter den ulykkelige brand i sommeren 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra lokalområdet, kommunen og museet, som skal udarbejde forslag til, hvordan området skal udvikles fremover. Arbejdsgruppen forventes at være klar med et forslag til sommer.

Det er stadig muligt at besøge oldtidslandskabet.

udbrændt

 

Om Bytoften
I 1979 fandt arkæologer fra de fynske museer og det daværende Odense Universitet nogle spor i jorden af landsbyer eller enkeltgårde i nærheden af Røjerup mose i Langeskov (tæt på motorvejen, E20). Det viste sig ved senere udgravninger i 1989-1991, at menneskers aktivitet på stedet spænder fra stenalder til tidlig middelalder. 

Navn og fund
Stedet navn, 'Bytoften', er et marknavn, som man af og til træffer på, som går tilbage til i det mindste 1600-tallet ('Bye Toffte'). Det betyder noget i retning af: 'Her - på denne mark - har engang været en landsby'. Og det var der jo noget om.

En del af de oldsager, der er blevet fundet på Bytoften, er udstillet på Møntergården, Odense Bys Museer samt på Vikingemuseet Ladby.

Rekonstruktioner
I 1994-1995 blev husgrundene på Bytoften markeret med stolper. Endvidere blev skilte sat op, der viser, hvordan husene måske har set ud. Både stolper og skilte blev fornyet i 2011 med midler fra LAG, Tipsmidlerne, Kerteminde Kommune og Østfyns Museer. Desuden har Kerteminde Kommune foræret Bytoften et servicehus, så der er adgang til vand og toilet (huset er dog kun åbent ved arrangementer på stedet).

Der har været to store huse fra vikingetiden. 

Hunde på Bytoften
Vikingehundeklubben Sort spids - en dansk vikingehund laver ind i mellem opvisninger med deres hunde i forbindelse med arrangementer på Bytoften.

Besøg Bytoften

Bytoftevænget 1
5500 Langeskov
Tlf. 65 32 16 67

Se kort

Nyheder

Traner på museet
19. maj 2016
Johannes Larsen Museet

Kunstner Carl Christian Tofte er undervejs med en kæmpefrise med traner til udstillingen FUGL.

Ladbydragen søsat
14. maj 2016
Vikingemuseet Ladby

Nu er det nye Ladbyskib sat i søen.

Nyt stort legeskib til Nyborg
13. maj 2016
Nyborg

Mens vi venter på søsætningen
12. maj 2016
Vikingemuseet Ladby

Vikingemuseet Ladby

Oplev Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden.

Vikingetid

Kalender

Romsø i Johannes Larsens fodspor
Udvalgte torsdage i sommeren 2016
Afgang fra Nordre Havnekaj

Se landskabet med kunstnerens øjne.

Foredrag: Alfio Bonanno
Torsdag den 26. maj kl. 16.30
Johannes Larsen Museet

Foredrag med kunstneren Alfio Bonanno.

Familiecafé: Lav land art
Søndag den 29. maj kl. 13-15
Johannes Larsen Museet

Bliv inspirereret af land art-kunstneren Alfio Bonanno og lav din egen installation.

Dies Medievalis
Mandag den 30. maj kl. 10-16.30
Nyborg Slot

Middelalderforskere fra hele landet mødes på Nyborg Slot.