Bytoften

Området er nu ryddet op efter den ulykkelige brand i sommeren 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra lokalområdet, kommunen og museet, som skal udarbejde forslag til, hvordan området skal udvikles fremover. Arbejdsgruppen forventes at være klar med et forslag til sommer.

Det er stadig muligt at besøge oldtidslandskabet.

udbrændt

 

Om Bytoften
I 1979 fandt arkæologer fra de fynske museer og det daværende Odense Universitet nogle spor i jorden af landsbyer eller enkeltgårde i nærheden af Røjerup mose i Langeskov (tæt på motorvejen, E20). Det viste sig ved senere udgravninger i 1989-1991, at menneskers aktivitet på stedet spænder fra stenalder til tidlig middelalder. 

Navn og fund
Stedet navn, 'Bytoften', er et marknavn, som man af og til træffer på, som går tilbage til i det mindste 1600-tallet ('Bye Toffte'). Det betyder noget i retning af: 'Her - på denne mark - har engang været en landsby'. Og det var der jo noget om.

En del af de oldsager, der er blevet fundet på Bytoften, er udstillet på Møntergården, Odense Bys Museer samt på Vikingemuseet Ladby.

Rekonstruktioner
I 1994-1995 blev husgrundene på Bytoften markeret med stolper. Endvidere blev skilte sat op, der viser, hvordan husene måske har set ud. Både stolper og skilte blev fornyet i 2011 med midler fra LAG, Tipsmidlerne, Kerteminde Kommune og Østfyns Museer. Desuden har Kerteminde Kommune foræret Bytoften et servicehus, så der er adgang til vand og toilet (huset er dog kun åbent ved arrangementer på stedet).

Der har været to store huse fra vikingetiden. 

Hunde på Bytoften
Vikingehundeklubben Sort spids - en dansk vikingehund laver ind i mellem opvisninger med deres hunde i forbindelse med arrangementer på Bytoften.

Besøg Bytoften

Bytoftevænget 1
5500 Langeskov
Tlf. 65 32 16 67

Se kort

Nyheder

Sommer med masser af aktiviteter
27. juni 2016
Johannes Larsen Museet

Sommeren igennem er der masser af aktiviteter for hele familien på Johannes Larsen Museet.

Museumsinspektør til årsvikariat søges
24. juni 2016
Johannes Larsen Museet

Johannes Larsen Museet søger en museumsinspektør til formidlingsopgaver og udstillingsarbejde.

Valdemar Atterdag i front i danehofoptog
22. juni 2016
Nyborg Slot

Temaet for årets Danehof er samlingen af det danske rige. Kongen selv er i front i danehofoptoget.

Krig, korstog og kulturmøder
20. juni 2016
Nyborg Slot

Ny bog præsenterer en fornyet refleksion over krig, korstog og kulturmøder i 1700-tallet.

Vikingemuseet Ladby

Oplev Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden.

Vikingetid

Kalender

Danehof 2016
2. og 3. juli 2016
Nyborg by og Slot

Middelaldermarked, fødevaremarked, ridderturnering og meget, meget mere.

Skyd med bue og pil
Tirsdage og torsdage kl. 12-15 i uge 27-31
Vikingemuseet Ladby

Kan du ramme plet med en vikingebue?

Lav dit eget vikingepynt
Tirsdage og torsdage kl. 12-15, i ugerne 27-31
Vikingemuseet Ladby

Lav smykker som de pyntesyge vikinger.

Prøv kræfter med knob og splejsninger
Tirsdage og torsdage kl. 12-15 i uge 27-31
Vikingemuseet Ladby

Ved du hvad et råbåndsknob er?