Kulturhistoriske samlinger

Østfyns Museers kulturhistoriske samlinger består efter fusionen januar 2009 af to endnu adskilte samlinger, fra henholdsvis det tidligere Kerteminde Museer og det tidligere Nyborg Museum.

Geografisk dækker Østfyns Museers samlinger de to kommuner Nyborg og Kerteminde. Hovedvægten ligger på landbo- og købstadskulturen fra 1750 til nutiden, med stærkest repræsentation af perioden fra 1850 til 1950. Inden for områderne afspejles den geografiske repræsentation af de to tidligere museers hjemsted i de to købstæder.

Samlingerne bærer præg af, at der gennem størstedelen af museernes historie har været tale om passiv indsamling, således at der ikke kan siges at være områder, der er dækket fuldstændig systematisk. Fra museernes grundlæggelse har  hovedinteressen samlet sig om at bevare genstande fra den på det tidspunkt truede førindustrielle landbo- og købstadskultur, hvilket indebærer, at de ældre dele af samlingerne fortrinsvis dækker traditionelle områder som håndværk, inventar, husflid, husholdning m.v. For den ældre del af samlingerne gælder det, at oplysningerne om genstandene ofte er meget mangelfulde.

Et gennemgående tema i indsamlingen har været de to købstæders historie, hvortil der er indsamlet et betydeligt antal genstande og flere store fotosamlinger.

Efter museernes professionalisering er der foretaget mere systematisk indsamling til dokumentation af centrale temaer som fiskeri og skibsfart. Desuden er der opbygget større samlinger inden for områder som færgefart, ganisonsvæsen, tekstiler, barnets verden, apotekervæsen.

Farvergården

Midt i Kerteminde ligger dette gamle kulturhistoriske museum, hvor man kan lære nyt om fortiden og nyde nutiden i caféen eller haven.

Nyere tid
Louise bag disken
Høkeren

En købmandsbutik, der bugner af varer af gammelt tilsnit. Find det, du ellers troede ikke fandtes mere!

Butik
Besøg Toldboden

Toldboden
Strandgade 3
5300 Kerteminde

 

Se åbningstider

Se kort
Hindsholm Egnsmuseum

Resultatet af en enkelt mands livslange indsats for at indsamle og bevare 'historien' fra sin hjemegn.

Kulturhistorie
Rylen 2
Rylen

Skibet, der sejlede Danmark rundt med Achton Friis og Johannes Larsen, har nu fast havn i Kerteminde.

Museumsskib
Kerteminde Byarkiv

På Kerteminde Byhistoriske Arkiv kan man få adgang til viden om byen og egnens historie.

Kulturhistorie