Forskning

På det kulturhistorisk område skal Østfyns Museer belyse samfundsudviklingen inden for vores ansvarsområde, der dækker de to østfynske kommuner, Kerteminde og Nyborg.

Specielt købstædernes historie er et centralt tema, som museet har en solid tradition for at arbejde systematisk med. Et stort antal større og mindre undersøgelser ligger til grund for dels kulturhistoriske særudstillinger og dels artikler i de to årbøger "Cartha" og "Nyborg før og nu", ligesom der for Kertemindes vedkommende har været udført undersøgelser i forbindelse med udgivelse af et trebindsværk om byens historie.

Gennem tre årtier har museet haft kulturmiljøet som et af sine forskningsmæssige hovedpunkter. Nationalt og regionalt er det kommet til udtryk i undersøgelser af landsbyen og stationsbyen, lokalt i bygningshistoriske undersøgelser af købstadsmiljøet (se også Afdeling for Landskab og Arkæologi).

Inden for nyeste tid, dvs. industri- og velfærdssamfundets epoke, deltager Østfyns Museer i et større forskningsprojekt, som tager sigte på en indgående beskrivelse og undersøgelse af Odense Staalskibsværft, herunder Lindøværftet og den hertil knyttede værftsby - et af Danmarks 25 nationale industriminder.

Farvergården

Midt i Kerteminde ligger dette gamle kulturhistoriske museum, hvor man kan lære nyt om fortiden og nyde nutiden i caféen eller haven.

Nyere tid
Louise bag disken
Høkeren

En købmandsbutik, der bugner af varer af gammelt tilsnit. Find det, du ellers troede ikke fandtes mere!

Butik
Besøg Toldboden

Toldboden
Strandgade 3
5300 Kerteminde

 

Se åbningstider

Se kort
Hindsholm Egnsmuseum

Resultatet af en enkelt mands livslange indsats for at indsamle og bevare 'historien' fra sin hjemegn.

Kulturhistorie
Rylen 2
Rylen

Skibet, der sejlede Danmark rundt med Achton Friis og Johannes Larsen, har nu fast havn i Kerteminde.

Museumsskib
Kerteminde Byarkiv

På Kerteminde Byhistoriske Arkiv kan man få adgang til viden om byen og egnens historie.

Kulturhistorie