Samarbejdspartnere

Til Østfyns museer er knyttet en lang række grupper, foreninger og (øvrige) samarbejdspartnere og frivillige. Herunder er nævnt grupper og foreninger med tilknytning til afdelingen for Landskab og Arkæologi.


Arkæologigruppen

Arkæologigruppen, som står Vikingemuseet Ladby nær, består af cirka 20 arkæologi-interesserede fra Kerteminde- og Odenseområdet.

Gruppen mødes jævnligt i forbindelse med museets arkæologiske arbejde (markvandring og udgravning), til møder om arkæologiske emner og på ture til fortidsminder og museer her i landet og i nabolandene.

I vinterhalvåret samles gruppen hver anden torsdag under ledelse af museumsassistent Eigil Nikolajsen. Emnerne bestemmes i fællesskab ved sæsonstart. Ofte arbejdes der henimod en rejse til en arkæologisk interessant lokalitet. Gruppen har blandt andet besøgt Hedeby og helleristningsområdet i Bohuslän i Sverige.


Museet samarbejder med arkæologiforeninger:

• Den fynske arkæologiforening Harja har afholdt udgravningslejre hver sommer i mere end 30 år - og i den seneste tid (2005-2008) med Vikingemuseet Ladby som vært og med Eigil Nikolajsen som leder og formidler. Harja udgiver tidsskriftet Fynboer og Arkæologi. Mange Harja-medlemmer stiller op, når museet har brug for frivillig arbejdskraft.

For yderligere information: www.harja.dk

• Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA) er paraplyorganisationen for alle danske arkæologiforeninger. SDA udgiver tidsskriftet Fund og Fortid, holder møder om særlige emner og organiserer ture og rejser.

For yderligere information: www.arkaeologi-sda.dk

Landskab & Arkæologi

Tlf.  +45 - 65 32 16 67

Skriv email

 

Jeg skal bygge

Husk at tjekke, om du skal kontakte museet inden du bygger.

Læs mere her
Runebrev fundet i nærheden af Rynkeby i 2013
Jeg har fundet noget

Har du fundet noget i jorden, som du mener kan være interessant, så kontakt museet.

Læs mere her