Jeg skal bygge

Landskab & Arkæologi varetager det arkæologiske arbejde i Kerteminde og Nyborg Kommuner.

Vi modtager et par gange om måneden byggesagslister fra kommunerne og har på den måde et godt indblik i, hvor der planlægges byggerier. Du kan derfor opleve, at vi selv tager kontakt til dig, hvis vi ud fra listerne mener, at der kan være grund til særlig opmærksomhed på arkæologien. Men under alle omstændigheder vil det være en god ide at tage fat i os, på et så tidligt et tidspunkt som muligt - meget gerne før du søger om landzone- eller byggetilladelse.

Hvis du har købt en grund i en eksisterende kommunal eller privat udstykning, vil den som oftest være "renset" for fortidsminder, og du kan normalt bygge uden yderligere arkæologiske undersøgelser. Du bør dog sikre dig hos sælger, at der forinden har været gennemført en arkæologisk forundersøgelse af det areal, du ønsker at købe. Er det ikke tilfældet bør du kontakte museet.

Hvis du skal bygge i hidtil ubebyggede områder, f.eks. en større udvidelse af en gård med løsdriftstalde eller gylletanke, bør du kontakte os og få en vurdering af risikoen for at støde på fortidsminder.

Når vi kontrollerer, om der er fortidsminder i et område, kigger vi naturligvis også på allerede kendte fund, der gennem mere end 100 år er indrapporteret og er tilgængelige for dig på Kulturstyrelsens hjemmeside. Desuden ser vi på ældre kort, placeringen i landskabet, nærhed til vådområder m.m.

I nogle tilfælde kan vi afgøre sagen på baggrund af en såkaldt arkivalsk kontrol, men i mange tilfælde vil vi trække søgegrøfter over området og på den måde afgøre, om der er væsentlige fortidsminder på arealet. Hvis området er større end ca. 5.000 kvadratmeter, eller er beliggende i en middelalderlig bykerne, skal forundersøgelsen betales af bygherre. Ellers er den gratis.

Hvis vi finder væsentlige fortidsminder på arealet, f.eks. gravfund eller bevarede hustomter, skal bygge- og anlægsarbejdet enten ændres så fortidsmindet fortsat bevares, eller de skal undersøges ved en egentlig arkæologisk udgravning. Udgravningen skal betales af bygherre efter nærmere regler og med mulighed for et tilskud til undersøgelsen fra Kulturstyrelsen. Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Som arkæologer sidder vi med to kasketter på. Vi skal først og fremmest tage vare på vores fortidsminder. Men lige så vigtigt er en god rådgivning af dig som bygherre. Jo før vi snakker sammen, jo flere muligheder vil du have for at undgå en dyr udgift eller en ubehagelig standsning af et anlægsarbejde. 

Landskab & Arkæologi

Tlf.  +45 - 65 32 16 67

Skriv email

 

Jeg skal bygge

Husk at tjekke, om du skal kontakte museet inden du bygger.

Læs mere her
Runebrev fundet i nærheden af Rynkeby i 2013
Jeg har fundet noget

Har du fundet noget i jorden, som du mener kan være interessant, så kontakt museet.

Læs mere her