Danefæ

"Danefæ er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter. Den, der finder danefæ eller får danefæ i sin besiddelse, skal aflevere det, idet danefæ tilhører staten." - sådan står der på Nationalmuseets hjemmeside.

Indtil slutningen af 1970'erne blev det meste danefæ fundet helt tilfældigt, enten ved markarbejde eller når man byggede. I dag findes langt det meste i stedet af folk, der anvender metaldetektor.

Hvis du har fundet noget, du mener kan være danefæ, så grav endelig ikke videre i jorden, men stop og tilkald museet. Genstande, der vurderes at kunne være danefæ, indsendes til Nationalmuseet, der efterfølgende foretager den endelig afgørelse og også beslutter størrelsen på den skattefrie danefægodtgørelse, man som finder er berettiget til.

Anvender du metaldetektor, gælder de samme regler om danefæ naturligvis også.

Desuden opfordrer vi til, at du kontakter museet og foretager dine afsøgninger i samarbejde med os. Det vil også være en god ide at tag kontakt til andre med samme interesse, f.eks. den fynske amatørarkæologiske forening HARJA. Her kan du få god hjælp til hvordan du gør det bedst muligt, hvordan du sikrer dig de rigtige oplysninger på dine fund, aftaler med lodsejere, aflevering af fund til museet m.m.

Husk altid at få lodsejerens tilladelse. Også på offentlige arealer. For arealer under Naturstyrelsen gælder særlig regler. Læs her

Er du det mindste i tvivl om hvordan du skal forholde dig, så kontakt os endelig.

Landskab & Arkæologi

Tlf.  +45 - 65 32 16 67

Skriv email

 

Jeg skal bygge

Husk at tjekke, om du skal kontakte museet inden du bygger.

Læs mere her
Runebrev fundet i nærheden af Rynkeby i 2013
Jeg har fundet noget

Har du fundet noget i jorden, som du mener kan være interessant, så kontakt museet.

Læs mere her