Arkæologi

I Grækenland ser man græske og romerske templer overalt og i Egypten er Nildalen rig på synlige fortidsminder - ikke mindst pyramiderne.

I Danmark er det meget anderledes. De mest synlige fortidsminder er de fredede gravhøje fra bronzealderen, der græs- eller træklædte ofte ligger højt placeret på bakketoppe rundt omkring. Ind i mellem ser man også et voldanlæg fra middelalderen. Men langt de fleste fortidsminder er skjult for øjet. De ligger bevaret under de dyrkede marker, i skove og som tykke kulturlag i købstæderne.

Man kan altså sagtens bo lige ovenpå en gravplads fra førromersk jernalder, eller en landsby fra vikingetiden. Landet har været bebygget siden slutningen af sidste istid for mere end 13.000 år siden, og i hvert eneste sogn findes der masser af spor efter tidligere tiders mennesker. Selvom vi kender til mange fundsteder, er der slet ingen tvivl om, at vi kun kender en lille smule af det, der stadig findes bevaret og venter på at blive fundet.

Vores opgave som arkæologer er todelt:

  • Vi skal med udgangspunkt i fortidsminderne og fundene beskrive fortidens samfund og forklare, hvordan udviklingen er foregået. Hvorfor skiftede man fra jægerstenalderen, hvor jagt, fiskeri og indsamling udgjorde det primære næringsgrundlag, til bondestenalderen, hvor dyrkede afgrøder og tamdyr gradvis blev det vigtigste? Hvad skete der ved bronzealderens begyndelse, hvordan kunne man pludselig få metal bragt til Danmark flere tusinde kilometre fra minerne? Eller hvorfor ændrede landsbyernes huse sig i overgangen mellem ældre og yngre romersk jernalder? Det er den mere overordnede og forskningsmæssige del.
  • Mere praktisk gennemfører vi forundersøgelser og udgravninger forud for anlægsarbejder, lige fra store infrastrukturelle anlæg som motorveje, over byggemodninger af industri- og parcelhusgrunde, til landbrugsbygninger og f.eks. jordvarmeanlæg. Altså alle de tilfælde, hvor fortidsmindet ellers vil blive ødelagt og forsvinde for altid. Her spiller rådgivning af bygherre en vigtig rolle, da det gælder om at begrænse skaderne på fortidsminderne mest muligt, både for at bevare dem for eftertiden, men også fordi det efter gældende lov er bygherre, der skal betale for selve de arkæologiske undersøgelser.

Østfyns Museers arkæologiske ansvarsområde omfatter Kerteminde og Nyborg Kommuner.

Landskab & Arkæologi

Tlf.  +45 - 65 32 16 67

Skriv email

 

Jeg skal bygge

Husk at tjekke, om du skal kontakte museet inden du bygger.

Læs mere her
Runebrev fundet i nærheden af Rynkeby i 2013
Jeg har fundet noget

Har du fundet noget i jorden, som du mener kan være interessant, så kontakt museet.

Læs mere her