Landskab & Arkæologi

Afdeling for Landskab & Arkæologi har til huse på Vikingemuseet Ladby.

Afdelingen har ansvaret for arkæologiske undersøgelser i Kerteminde og Nyborg Kommuner i henhold til Museumslovens kap. 8 og i et formaliseret samarbejde med Arkæologi Sydfyn.

Landskab & Arkæologi forsker i Østfyns landskabshistorie (kulturmiljøer, egnsudvikling m.m.) og i områdets forhistoriske levn og spor med særlig fokus på perioderne yngre jernalder, vikingetid og middelalder.

Læs mere her i fald:

 

Besøgssteder

Afdelingen for Landskab & Arkæologi driver Vikingemuseet Ladby samt Bytoften.

Læs mere om de to steder her:

Landskab & Arkæologi

Tlf.  +45 - 65 32 16 67

Skriv email

 

Jeg skal bygge

Husk at tjekke, om du skal kontakte museet inden du bygger.

Læs mere her
Runebrev fundet i nærheden af Rynkeby i 2013
Jeg har fundet noget

Har du fundet noget i jorden, som du mener kan være interessant, så kontakt museet.

Læs mere her